KVKK
Dentmax Basından

KVKK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

DENTMAX
ONLINE RANDEVU OLUŞTUR
Dentmax Online Randevu
Dentmax Menü

60 saniyede yeni gülüşünü gör!

Bizimle iletişime geçmek için mail gönderin

DentMax Diş Polikliniği Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (KVKK)

1. Giriş

DentMax Diş Polikliniği olarak, hastalarımızın kişisel verilerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına ve korunmasına dair gerekli önlemleri almaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Hastalarımıza sunduğumuz hizmetler kapsamında, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz toplanabilir ve işlenebilir:

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet vb.
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.
 • Sağlık Bilgileri: Tıbbi geçmiş, mevcut sağlık durumu, laboratuvar sonuçları, röntgen görüntüleri, tedavi bilgileri vb.
 • Finansal Bilgiler: Fatura ve ödeme bilgileri, sigorta bilgileri vb.
 • Dijital Veriler: Web sitemiz ve mobil uygulamalarımız aracılığıyla elde edilen çerez bilgileri, IP adresi vb.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir:

 • Sağlık hizmetlerinin sunulması ve yürütülmesi,
 • Randevu oluşturma ve yönetme,
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sağlanması,
 • Hastaların tıbbi geçmişlerinin takibi,
 • Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve faturalandırma,
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla analiz ve araştırma yapılması,
 • Bilgilendirme ve memnuniyet anketlerinin yapılması.

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

DentMax Diş Polikliniği olarak, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması ve korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Verileriniz, yetkisiz erişim, kayıp, değiştirme veya ifşa gibi risklere karşı korunmaktadır. Kişisel verileriniz, yasal süreler boyunca veya işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve bu sürenin sonunda güvenli bir şekilde imha edilir.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, aşağıdaki üçüncü taraflarla paylaşılabilir:

 • Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları,
 • Sigorta şirketleri,
 • İşbirliği yaptığımız sağlık kuruluşları ve laboratuvarlar,
 • Hizmet aldığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları.

6. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi gereğince, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için aşağıdaki iletişim bilgilerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

7. İletişim

DentMax Diş Polikliniği
Adres: Ataköy Towers B Blok No:74 Ataköy - Bakırköy - İstanbul
Telefon: +90 212 570 00 33
E-posta: info@dentmax.com.tr

Bu politika, gerekli görüldüğünde güncellenebilir. Güncellemeler web sitemiz üzerinden yayınlanacaktır. Kişisel verilerinizin korunması konusundaki sorularınız ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

DENTMAX ILE
IRTIBATA GEÇIN
Bakırköy / İstanbul 0 2125700033
09:00-19:30 Pazartesi-Cumartesi
01
01

Başvurunuz alınmıştır. En kısa sürede iletişime geçilecektir.

Bağlantı Kopyalandı