Ortodontik ilk Muayene de nelere dikkat etmelisin? Neler Önemli? 10 Maddeli Checklist
Dentmax Basından

Ortodontik ilk Muayene de nelere dikkat etmelisin? Neler Önemli? 10 Maddeli Checklist

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Dentmax invisailgn
BLOG
CREATE ONLINE APPOINTMENT
Dentmax Online Randevu
Dentmax Menü

See your new smile in 60 seconds!

Ortodontik ilk Muayene de nelere dikkat etmelisin? Neler Önemli? 10 Maddeli Checklist

Ortodontik ilk Muayene de nelere dikkat etmelisin? Neler Önemli? 10 Maddeli Checklist

CONTENTS

Ortodontik ilk Muayene de nelere dikkat edeceksin? 10 Maddelik bir Checklist

En iyi ortondontik tedavi, 1 kez yapılan ortodontik tedavidir.

En iyi ortodontik tedavi için ideal muayenenin önemi

Sağlığınız her şeyden daha önemli! Yıllardır istediğiniz, harika görünen sağlıklı bir gülümsemeye kavuşmak istiyorsunuz. Sonucun tam beklediğiniz gibi olması için; çok işinize yarayacağını düşündüğümüz bir liste oluşturduk. Avrupa standartlarında bir ortodontik muayene gerçekleştirdiğinizden emin olmanız için işte o listemiz:

1) Diş hekiminiz mutlaka ortodonti uzmanı olmalı. Bunu online olarak https://tod.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz. Her diş hekimi ortodonti uzmanı değildir ( sadece % 2'si ortodontist) ; fakat Ortodonti uzmanlarının hepsi diş hekimidir (%100) . 

2) Ortodontistiniz her iki jenerasyona (şeffaf plak + diş teli ) da tecrübesiyle hakim olmalı. Böylelikle sizin için en doğru tedavi tipini kararı tarafsızca öğrenebilirsiniz. Muayene süresi asla 3-5 dk ile geçiştirilmemeli. Aşağıdaki saydıklarımız yapıldığında ortalama 30-45 dk süreye ihtiyacınız olacak.

3) Doktorunuz Ortodonti uzmanlık öğrencisi mi? Ortodontist mi? Ortodonti Uzmanı belgesini görmek kendi sağlığınız için en doğal hakkınız. Ortodonti uzmanı; diş hekimliği fakültesini bitirdikten ortalama 5-6 yıl ortodonti uzmanlığı öğrenciliğine devam eder. Başarıyla tamamlayabilen seçkin diş hekimleri Ortodonti Uzmanı ünvanını alır. 

4) Olmazsa olmaz Sefalometrik röntgen ve Sefalometrik Analiz. Yani Ortodontik analiz. Ölçmediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz. Bu analizde baş - boyun - yüz - çene ve dişlerinizdeki tüm orantısızlıklar tam anlamıyla ortaya çıkar. Problem net olarak ortaya konulmadan, sağlıklı bir şekilde tedavi edilemez. Çok önemli olan sefalometrik analiz, tedavi planınızı ve dolayısıyla sağlıklı tedaviyi ve kalıcı tedaviyi doğrudan etkiler. 

5) Panaromik röntgen ve gerekirse CBCT. Panaromik röngende diş köklenizin sağlığı değerlendirilecek. Gömülü veya çıkamayan dişiniz varsa tam konumu için tomografiye ihtiyaç olabilir.

6) Dijital 3D ağız içi tarama. Artık günümüz teknolojisinde ortodontik tedavinize başlamadan kendi dişlerinizin düzelmiş halini görebilirsiniz . Bu ortodontik teknoloji pek çok süprizi engeller. Hekimle hasta ortak noktada buluşup, tam da istenilen tedavi planı yapılabilir. Böylelikle uzun bir süre bekleyip, istemediğiniz bir sonucu ortadan kaldırırsınız.

7) Ortodontistinizin katıldığı kongreler, seminerler güncel mi? yoksa son eğitime katılalı 1 yıldan fazla zaman mı geçmiş? tercihiniz sürekli eğitimlerle kendini güncelleyen bir hekim olmalı. Belki bu problemi aşmak adına, doğrudan akademisyen bir ortodonti uzmanıyla tedavinize başlayabilirsiniz. Böylelikle ortodontik tedavinizin en güncel gelişmelerle yapıldığına emin olabilirsiniz.

8) Ortodontist hakkında çeşitli ortamlarda yapılmış yorumlar. Örneğin; gitmeden önce google yorumlara göz atmak sizin güvenilir kliniklere ulaşmanızı kolaylaştırır. Düşünsenize, basit bir ürünü alırken bile yorumları okuyoruz. Sağlığımız için neden okumayasınız? Günümüzde çok önemlidir, çünkü genelde insanlar mutluluklarını pek yazmalar. Fakat işler kötü gidiyorsa buraya yansıma ihtimali yüksektir.

9) Ortodontistinizin klinikte yapacağı ağız içi ve dışı detaylı değerlendirme ve tüm röntgenlerin yorumlanması. 

10) Eğer herşey şimdiye kadar tamam ise; Belki de en önemlisini en sona sakladık. Ortodontist ayda birkaç gün mü geliyor yoksa, sürekli mi klinikte bulunuyor? Bu durum tedavinize başladıktan sonra hayati bir önem arz edecek. Çünkü zamanımız çok değerli. Basit bir müdahale için haftalarca hatta aylarca beklenip tedaviniz uzamamalı. Bekleme döneminde geriye gitmemeli. Tavsiyemiz, özellikle kendi kliniği olması. Çünkü yarının ne getireceğini kimse bilemez. Ortodontistin şu an mevcut klinikle anlaşması bittiğinde uzamış, hekime bir türlü ulaşılamayan, eksik bir tedaviyle ortada kalmazsınız. Ya da başka bir doktora devredilip, tüm sürece üvey evlat olmazsınız.

Ortodontik tedavileriniz için Amerikan standartlarında hizmet veren DentMax Diş Polikliniği ile tanışın. Kurucusunun Ortodonti uzmanı olduğu kliniğimizde emin ellerdesiniz. Sağlığınız söz konusu olunca DentMax'a güvenebilirsiniz. 0212 570 00 33'ten Ortodonti uzmanı Y. Doçent Dr. Fatih Kahraman için Bakırköy - İstanbul da randevu oluşturabilirsiniz.

Hayat boyunca sağlıkla gülmeniz dileğiyle!

 

Write a Comment
Dentmax Kullanıcı Profil Resmi
By Date
By Like

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

We Have Compiled The Frequently Asked Questions Below

How to Achieve Organic Smile Design?

Organic smile design is a cosmetic dentistry procedure that takes into account the individual's natural facial features and personal aesthetic preferences. This process aims to achieve a beautiful smile that complements the patient's facial structure and natural teeth. Organic smile design is carried out using digital technologies and principles of aesthetic dentistry in Istanbul, Turkey.

The first step is a detailed analysis of the patient. This analysis involves digital scans, photographs, and videos. A plan is created considering factors such as the patient's dental structure, lip shape, smile line, and facial symmetry. During this stage, the patient's expectations and aesthetic preferences are also taken into account.

After the planning stage, the patient's new smile is simulated digitally using digital smile design technology. This simulation allows the patient to see the result of the treatment beforehand and make necessary adjustments. Thus, every step of the organic smile design process proceeds according to the patient's approval and satisfaction.

Once the treatment process begins, the necessary applications are performed by the dentist. These applications may include teeth whitening, dental veneers, fillings, and orthodontic treatments. These treatments are planned to improve the patient's natural smile both aesthetically and functionally.

In conclusion, organic smile design is a cosmetic dentistry application that aims to achieve a healthy and aesthetically pleasing smile that suits the individual's natural dental and facial structure. This process, supported by digital technologies and personalized treatment plans, ensures the highest level of patient satisfaction and aesthetic expectations in Istanbul, Turkey.

What is Aesthetic Dentistry?

Aesthetic dentistry is a branch of dentistry that encompasses a range of dental treatments aimed at improving the appearance of the teeth. These treatments are designed to enhance the color, shape, size, alignment, and overall look of the teeth. Aesthetic dentistry helps individuals achieve a more beautiful and healthy smile in Istanbul, Turkey.

The most common procedures in aesthetic dentistry include teeth whitening, dental veneers, dental bonding, dental implants, and orthodontic treatments. These treatments can be done for both cosmetic and functional purposes. For instance, teeth whitening brightens the teeth for a more radiant smile, while dental veneers improve the shape and size of the teeth for an aesthetically pleasing appearance.

Teeth whitening is one of the most popular aesthetic dentistry procedures in Istanbul, Turkey. This process removes stains and discoloration from the teeth, resulting in whiter and brighter teeth. Teeth whitening can be done professionally at the clinic or with home whitening kits.

Dental veneers are another widely used aesthetic dentistry treatment. Veneers are made of thin porcelain or composite materials and are bonded to the front surface of the teeth to improve their appearance. This method is used to correct discoloration, cracks, chips, and misaligned teeth.

Dental implants are a functional and aesthetic solution for replacing missing teeth. Dental implants involve placing titanium screws into the jawbone, which serve as a base for attaching prosthetic teeth. This procedure provides the best mimicry of natural tooth appearance and function.

In summary, aesthetic dentistry in Istanbul, Turkey includes various dental treatments designed to help individuals achieve a more beautiful and healthy smile. These treatments not only improve the appearance of the teeth but also enhance their functional performance.

How is Teeth Whitening Done?

Teeth whitening is a cosmetic dentistry procedure that removes stains and discoloration from the teeth, resulting in a brighter and whiter smile. This procedure can be done professionally at a clinic in Istanbul, Turkey or with home whitening kits.

Professional teeth whitening at a clinic in Istanbul, Turkey usually provides faster and more effective results. This procedure is performed by a dentist using special whitening gels. First, the gums and surrounding tissues are protected with a barrier. Then, the whitening gel is applied to the surface of the teeth. The gel is activated with a special light or laser, enhancing its effect and accelerating the whitening process. The procedure typically takes 30-60 minutes and may require several sessions.

Home teeth whitening kits, recommended by a dentist in Istanbul, Turkey, can also be used. These kits include trays or strips containing whitening gel. The gel is applied to the teeth and left on for a specified time. While home whitening may not produce results as quickly as professional whitening, it can still be effective with regular use.

Before undergoing teeth whitening, it is recommended to have the teeth professionally cleaned. This removes plaque and tartar from the surface of the teeth, providing a better surface for the whitening gel. Additionally, a dental examination is important to ensure that the teeth and gums are healthy.

In conclusion, teeth whitening in Istanbul, Turkey is a cosmetic dentistry procedure that brightens and whitens teeth for a more radiant smile. This procedure can be done professionally at a clinic or with home whitening kits. Consulting with a dentist in Istanbul, Turkey, and determining the appropriate whitening method is crucial for achieving the best results.

How Much Do Dental Implants Cost? What Determines the Price?

Dental implant costs can vary based on several factors. Dental implants are a functional and aesthetic solution for replacing missing teeth. The cost of implant treatment in Istanbul, Turkey is determined by the materials used, the treatment process, and the individual needs of the patient.

The main factors that influence dental implant costs are:

Implant Material: Dental implants are usually made of titanium, which is a biocompatible material that integrates with the jawbone to provide a strong and durable structure. Some implants are made of zirconium, which offers a more natural appearance. The quality and type of material used affect the implant price.

Implant Brand: Different implant brands have different price ranges. Renowned and reliable implant brands may be more expensive. The brand of the implant plays a significant role in the price.

Dentist's Experience: Implant treatment requires expertise and experience. The cost of implant treatment performed by an experienced and specialized dentist may be higher. However, having the treatment performed by an experienced dentist increases the success rate and provides better long-term results.

Treatment Process: Implant treatment involves several stages, and each stage can affect the costs. The first stage is the placement of the implant into the jawbone. After this procedure, a healing period is required for the implant to integrate with the bone. Then, an abutment and prosthetic tooth are placed on the implant. The length and complexity of the treatment process influence the overall cost.

Additional Treatments: In some cases, additional treatments may be required before implant placement. For example, bone grafting or sinus lifting procedures may be necessary for patients with insufficient jawbone. These additional treatments can increase the overall cost of the implant treatment.

In conclusion, dental implant costs in Istanbul, Turkey vary based on several factors. The materials used, implant brand, dentist's experience, treatment process, and additional treatments determine the cost. Patients considering implant treatment should consult with a dentist to get detailed information about the costs and treatment process.

How Are Invisalign Clear Aligner Prices Determined?

Invisalign clear aligner prices can vary based on several factors. Invisalign treatment is an aesthetic and comfortable orthodontic solution for aligning teeth. The cost of Invisalign treatment in Istanbul, Turkey is determined by the treatment duration, treatment plan, and individual needs of the patient.

The main factors that influence Invisalign prices are:

Treatment Duration: Invisalign treatment duration can vary depending on the condition of the teeth and the treatment plan. Short-term treatments may be less expensive, while long-term and complex treatments may be more costly. Treatment duration plays a significant role in the price.

Treatment Plan: The Invisalign treatment plan is determined based on factors such as the distance the teeth need to move and the alignment condition. Some patients may require more aligners, which can increase the cost. The complexity of the treatment plan affects the price.

Dentist's Experience: Invisalign treatment requires expertise and certification. The cost of Invisalign treatment performed by an experienced and certified dentist in Istanbul, Turkey may be higher. However, having the treatment performed by an experienced dentist increases the success rate and provides better long-term results.

Clinic Location: The location of the clinic also affects the cost of Invisalign treatment. Clinics in major cities and prestigious areas may have higher treatment costs.

Additional Treatments: In some cases, additional treatments may be required before or during Invisalign treatment. For example, teeth cleaning, fillings, or extractions may be necessary, which can increase the overall cost.

In conclusion, Invisalign clear aligner prices in Istanbul, Turkey are determined by several factors, including treatment duration, treatment plan, dentist's experience, clinic location, and additional treatments. Patients considering Invisalign treatment should consult with a dentist to get detailed information about the costs and treatment process.

What is Emax Veneer?

Emax veneer is a type of thin, aesthetic dental veneer applied to the front surface of the teeth. These veneers are used to improve the appearance of the teeth and achieve a more aesthetically pleasing smile. Emax is a type of porcelain that provides high durability and a natural look.

Emax veneers are bonded to the front surface of the teeth and are used to correct the color, shape, size, and alignment of the teeth. These veneers are ideal for correcting discoloration, cracks, chips, and misaligned teeth.

The main advantages of Emax veneers are:

Natural Appearance: Emax veneers provide a transparency and brightness similar to natural teeth. This makes the veneers indistinguishable from natural teeth, achieving excellent aesthetic results.

Durability: Emax porcelain is a highly durable material. These veneers are long-lasting and resistant to daily wear and tear.

Color Options: Emax veneers come in a wide range of colors. It is possible to choose the shade that best matches the natural color of the teeth.

Minimally Invasive: Emax veneers are a minimally invasive treatment method. Very little enamel is removed from the front surface of the teeth, and the veneers are bonded to this surface. This preserves the natural structure of the teeth.

Biocompatible: Emax porcelain is a biocompatible material. These veneers are compatible with the gums, minimizing the risk of allergic reactions.

Emax veneers are a widely preferred treatment method in aesthetic dentistry. These veneers improve the natural and aesthetic appearance of the teeth while providing long-lasting and durable results.

In conclusion, Emax veneers are thin, durable veneers used to enhance the aesthetic appearance of the teeth. With their natural appearance, durability, color options, and minimally invasive nature, Emax veneers offer an ideal solution in aesthetic dentistry in Istanbul, Turkey.

How Can I Make an Appointment at DentMax Dental Clinic?

Making an appointment at DentMax Dental Clinic in Istanbul, Turkey is a quick and easy process. Follow these steps to schedule your appointment:

By Phone: You can call DentMax Dental Clinic to make an appointment. Our phone number is +90 212 570 00 33. When you call, provide your appointment request, and a suitable date and time will be arranged for you.

Online Appointment: You can also make an appointment through the official DentMax Dental Clinic website. Visit our website and click on the "Make an Appointment" section. Fill out the form with your details and select your preferred date and time. Once you submit the form, your appointment will be confirmed.

By Email: You can send your appointment request via email. Our email address is info@dentmax.com.tr. When sending an email, be sure to include your name, contact information, and preferred appointment date and time. Your request will be reviewed, and the appointment details will be communicated to you.

Social Media: You can also request an appointment through DentMax Dental Clinic's social media accounts. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and send us a direct message with your appointment request. Your request will be processed promptly, and you will be contacted with the details.

Visiting the Clinic: You can visit DentMax Dental Clinic in person to make an appointment directly. Come to our clinic and inform the reception staff of your appointment request, and a suitable date and time will be arranged for you.

DentMax Dental Clinic in Istanbul, Turkey, promptly evaluates your appointment requests and schedules the most suitable date and time for you. When making an appointment, it is important to specify your treatment requests and special preferences. This ensures that your appointment is efficient and meets your needs.

In conclusion, you can make an appointment at DentMax Dental Clinic through phone, online appointment form, email, social media, or by visiting the clinic directly. For any questions or additional information, feel free to contact us. Start your treatment process and achieve a healthy and beautiful smile with an appointment at DentMax Dental Clinic in Istanbul, Turkey.

Why Choose DentMax Dental Clinic?

DentMax Dental Clinic operates in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey.

1. Expert and Experienced Dentists

At DentMax Dental Clinic, each of our dentists is experienced in their respective fields. Our dentists offer a wide range of services including aesthetic dentistry, orthodontics, implantology, and general dentistry. With academic backgrounds, our dentists have received some of their dental education in America and Europe. This ensures that they apply the most up-to-date and modern treatment methods.

2. High-Quality Standards

DentMax Dental Clinic holds ISO 9001 and 10002 quality certifications. These certifications demonstrate that our clinic adheres to the highest standards in patient safety, treatment quality, and service excellence. Additionally, DentMax is an award-winning clinic and is approved and authorized by the Turkish Ministry of Health.

3. Modern and Innovative Technology

DentMax closely follows the latest technological advancements and integrates these technologies into our treatment processes. Our clinic uses advanced technologies such as digital dental scanning, CAD/CAM systems, cone beam CT (CBCT), digital cephalometry, laser dentistry, and AI-supported dentistry. This makes our treatment processes faster, more effective, and more comfortable.

4. Personalized Treatment Plans

DentMax Dental Clinic offers personalized treatment plans tailored to each patient's needs and expectations. During your first appointment, a detailed analysis is conducted, and a custom treatment plan is created for you. This plan is supported by digital smile design technology, allowing you to see the treatment results beforehand.

5. Aesthetic and Functional Treatments

DentMax provides a variety of treatments including aesthetic dentistry, orthodontics, dental implants, teeth whitening, veneers, and many more. These treatments are performed for both aesthetic and functional purposes, aiming for ideal results for our patients.

6. Ethical and Reliable Service

DentMax Dental Clinic operates with a commitment to ethical values. We take a holistic approach to each case, identifying and addressing all existing issues to ensure long-term patient benefits and prevent future problems. We do not perform unnecessary treatments. Patient satisfaction and safety are always our priorities. Our patients feel secure thanks to our clinic’s transparent and reliable service approach.

7. Accessibility and Easy Appointments

DentMax operates in central locations in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey. Our clinics are easily accessible, and our flexible appointment hours make it easier to plan your treatment process. You can easily schedule an appointment via phone, online appointment form, email, or social media.

In conclusion, at DentMax Dental Clinic, we are here for you. With our experienced dentists, high-quality standards, modern and innovative technologies, personalized treatment plans, aesthetic and functional treatments, and ethical and reliable service approach, we provide you with the dental care experience you deserve. Choose us for a healthy and beautiful smile at our clinics in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey.

What Are the Examination Fees?

At DentMax Dental Clinic, we aim to provide high-quality services while maintaining an accessible pricing policy for our patients. Our examination fees are determined based on the initial assessment and detailed analysis performed by our dentists. DentMax Dental Clinic operates in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey, where our experienced dentists create personalized examination and treatment plans tailored to each patient's needs and requests.

1. Initial Examination Fees

The initial examination fees at DentMax Dental Clinic include a comprehensive evaluation of your general dental health. During this examination, our dentists thoroughly examine your teeth, gums, and overall oral health. If necessary, digital X-rays and other diagnostic tools may be used. Based on the initial examination, a personalized treatment plan is created and presented to you.

2. Specialist Examination Fees

You may need a more specific examination for particular dental issues. For example, orthodontic treatment, implantology, or aesthetic dentistry examinations require specialized assessments and analyses. These specialist examinations may include detailed and advanced diagnostic methods tailored to the specific area of concern.

3. Pediatric Dentistry Examinations

We also offer specially designed examination processes for children. At DentMax, we aim to provide a pleasant and comfortable environment to help children overcome their fear of the dentist and maintain their oral health. Pediatric dentistry examinations include evaluations of children's oral and dental health, as well as monitoring their growth and development.

4. Regular Check-Up Examinations

Regular dental check-ups are essential for maintaining oral health and detecting potential problems early. At DentMax Dental Clinic, regular check-up examinations include teeth cleaning, removal of plaque and tartar build-up, and other preventive care measures. These examinations help you continuously monitor your oral and dental health.

5. More Information About Our Examination Fees

Our examination fees may vary depending on the type, scope, and technologies used in the procedures. For detailed information about our examination fees at our clinics in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey, you can contact us directly. Additionally, you can review general fee information on the pricing section of our website.

In conclusion, at DentMax Dental Clinic, we strive to provide high-quality and accessible dental health services. Our examination fees are determined based on the needs and requests of our patients. Choose us for a healthy and beautiful smile at our clinics in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey. Contact us for appointments and detailed information.

What is a Flapless Implant?

A flapless implant is a dental implant procedure performed using a minimally invasive technique, which differs from traditional dental implant methods. This method does not require the cutting and lifting of the gum tissue (flap), which accelerates the healing process and offers patients a more comfortable treatment experience. DentMax Dental Clinic, in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey, provides flapless implant treatments, offering modern and effective solutions to its patients.

How is a Flapless Implant Performed?

Flapless implant treatment is performed using minimally invasive surgical techniques and advanced technologies. Here are the steps of this treatment process:

Planning and Preparation:

During the initial examination, your dentist evaluates your oral and jaw structure.

Detailed planning is done using digital imaging techniques (CBCT) and digital scans to determine the exact placement of the implant.

This planning ensures the implant is placed in the correct position and angle without the need for cutting the gum tissue.

Minimally Invasive Surgery:

During the flapless implant procedure, a small hole is made in the area where the implant will be placed, without lifting the gum tissue.

This small hole allows the implant to be placed directly into the jawbone with minimal disruption to the surrounding tissues.

Implant Placement:

The placement of the implant is a procedure that requires high precision.

The implant is carefully placed according to the planned position and angle.

Correct positioning of the implant accelerates the healing process and ensures the implant's longevity.

Temporary Prosthesis:

After placing the implant, a temporary prosthetic tooth can be attached to use during the healing process.

This allows patients to be comfortable both aesthetically and functionally.

Advantages of a Flapless Implant

Flapless implant treatment has many advantages:

Quick Healing: Being a minimally invasive method, the healing process is faster, and the absence of gum tissue cutting makes wound healing more comfortable.

Reduced Pain and Discomfort: Due to the small hole made without lifting the gum tissue, there is less pain and discomfort compared to traditional methods.

Less Swelling and Bruising: With less tissue damage, the risk of swelling and bruising is lower.

Quick Procedure: The flapless implant procedure can be completed in a shorter time compared to traditional methods.

Aesthetic Results: Temporary prosthetics allow patients to maintain an aesthetic appearance throughout the healing process.

Conclusion

DentMax Dental Clinic, located in Istanbul, Turkey, and Balıkesir, Turkey, offers flapless implant treatments to provide patients with comfortable and fast solutions. Flapless implants are applied using minimally invasive techniques and modern technologies, which speed up the healing process and cause less pain and discomfort for patients. For a healthy and aesthetic smile, choose DentMax Dental Clinic. Contact us to make an appointment and for more information.

Detail
CONTACT
DENTMAX
Bakırköy / İstanbul 0 2125700033
09:00-19:30 Monday-Saturday
01
01

Your application has been received. You will be contacted as soon as possible.

Connection Copied

F